Komunikat KDPW dotyczący rejestracji papierów wartościowych Emitenta

Raport bieżący nr 74/2017

Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 15.12.2017r. Emitent otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z dnia 15.12.2017r. dotyczący rejestracji 258.424 akcji Investment Friends Capital S.A. pod kodem ISIN PLHRMAN00039.
W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść otrzymanego Komunikatu.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Robert Ogrodnik, Prezes Zarządu