Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 19.11.2018r.

Raport bieżący nr 65/2018

Zarząd Investment Friends Capital SE z siedzibą w Płocku niniejszym przekazuję do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które zostało zwołane na dzień 19.11.2018r.

1. Akcjonariusz: Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinie Estonia

Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 9.256.521
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 9.256.521
Udział w ogólnej liczbie głosów na NWZ w dniu 19.11.2018r. [%]: 100
Udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce [%]: 61,64

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoba reprezentująca Spółkę:
Robert Ogrodnik, Operator systemu ESPI
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu