Korekta (Correction) – Informacja dla Akcjonariuszy – zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Information for Shareholders – a notification of trasaction received under Article 19 point 1 of the MAR.

Raport bieżący nr 4/2019

Zarząd Spółki Investment Friends Capital SE z siedzibą w Tallinnie dokonuje sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 4/2019 z dnia 29.01.2019r. w zakresie podanej daty otrzymanego zawiadomienia w treści raportu w języku angielskim.
W treści raportu w języku angielskim podano błędną datę otrzymania zawiadomienia 21.01.2019r., a prawidłowo powinno być 29.01.2019r.
Spółka poniżej prezentuje prawidłową treść raportu bieżącego nr 4/2019 z dnia 29.01.2019r.

The Management Board of Investment Friends Capital SE headquatered in Tallinn makes a correction of an obvious typographical error in the English version of current report no. 4/2019 dated on 29th January, 2019. The mistake regards the date of receiving the notification by the Issuer.
In the English version of the report, there was given an inccorect date of receiving the notification by the Issuer, i.e. January 21st, 2019, while the correct date is 29th January, 2019.
The Company presents below the proper text of the current report no 4/2019 dated on 29th January, 2019.

Zarząd Investment Friends Capital SE z siedzibą w Tallinnie, Estonia informuje, że w dniu 29.01.2019r. do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.
Pełną treść otrzymanego powiadomienia, Spółka prezentuje w załączniku do niniejszego raportu.

The Management Board of Investment Friends Capital SE headquatered in Tallinn, Estonia hereby informs that on January 29st, 2019 the Company received the notification of transactions concluded by a person closely related pursuant to Article 19 point 1 of the Market Abuse Regulation _the MAR_.
The full text of the notification is enclosed to this report.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Robert Ogrodnik, Operator systemu ESPI
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu