Informacja dla Akcjonariuszy (Information for Shareholders)

Raport bieżący nr 13/2019

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Tallinnie, Estonia, kod rejestrowy: 14618005, niniejszym informuje, iż w dniu 11.04.2019r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie rozwiązania Komitetu Audytu Spółki oraz odwołania jego członków z dniem 11.04.2019r.The Management Board of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE headquartered in Tallinn, Estonia, registry code: 14618005 hereby informs that on April 11, 2019 the Supervisory Board of the Company adopted resolutions regarding dissolution of the Audit Committee of the Company and recalling all of its members as of 11.04.2019.

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Robert Ogrodnik, Operator systemu ESPI
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu