Treść uchwał podjętych przez NWZ zwołane na dzień 01.12.2015 r kontynuowane po przerwie w dniu 21.12.2015r.

Raport bieżący nr 59/2015

Emitent – Investment Friends Capital S.A. w Płocku w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 01.12.2015 r. kontynuowane po przerwie w dniu 21.12.2015r.

Załączniki: