Nabycie akcji emitenta

Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 18.12.2012r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia:

1. Spółki Damf Invest S.A. w Płocku z dnia 18.12.2012r.

2. Pana Damiana Patrowicza z dnia 18.12.2012r.

w sprawie pośredniego zwiększenia udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów Emitenta.

Pełną treść otrzymanych zawiadomień stanowią załączniki do niniejszego raportu.

ZAŁĄCZNIKI: